In verband met bedrijfsbeëindiging is deze website niet langer in gebruik.

U kunt zich wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen: https://www.psynip.nl/registraties/nip-registraties/registerpsycholoog-nip/